HELFO refusjon for tannregulering

Her vil vi gi deg en oversikt over HELFOs refusjonsordning for tannreguleringsbehandling. HELFO (Helseøkonomi forvaltningen) er de som besørger at du får dekt den andelen av tannbehandlingen du har krav på. Pasienter skal i hovedsak ha anledning til å betale tannbehandlingen sin selv, men det finnes særlige regler for barn og ungdom, samt de med utvidet behov.

Hvor mye støtte får man?

Størrelsen på støtten varierer fra 40% til 100% av behandlingskostnadene, og er avhengig av hvor alvorlig bittfeilen/behandlingsbehovet er. De forskjellige bittfeilene er listet opp på trygdeskjemaet, og er delt inn i grupper:

  • Gr. A: 100% refusjon
  • Gr. B: 75% refusjon
  • Gr. C: 40 % refusjon

Det påpekes at denne refusjonen er en prosent av de offentlige takster. Private kjeveortopeder har høyere takster og et mellomlegg blir belastet pasienten. Spør din spesialist hvilket refusjonsgruppe du evt. faller inn under, og har du fått en henvisning av din tannlege/skoletannlege må denne medbringes.

Det gis i tillegg en økt refusjon om det foreligger søskenmoderasjon, hvor flere søsken trenger tannregulering. Fra og med barn nummer to:

  • Gr. B økes refusjonen fra 75% til 90%
  • Gr. C fra 40% til 60%

20-års grense

For å få støtte fra NAV til tannregulering må behandlingen være påbegynt innen utgangen av det året pasienten fyller 20 år. Det kan kun gjøres unntak dersom det er svært gode grunner til at behandlingen ikke har kunnet starte tidligere.

Støtte fra NAV/HELFO til voksne

I noen tilfeller kan voksne også få støtte til tannregulering:

  • Bittfeilen er så alvorlig at det kreves både kjeveortopedi og kjevekirurgi
  • Manglende tannanlegg er medfødt, og lukene i tannrekken skal lukkes kjeveortopedisk, eller med broer / implantater som krever kjeveortopedisk forbehandling
  • Pasienter med spesielle sykdommer som gir rett til gratis tannbehandling (NAV/HELFO har en oversikt over slike sykdommer)
  • Pasienter med traume, som skal behandles i kombinasjon med tannerstatning
  • Pasienter med marginal periodontitt (tannkjøttssykdom)