Pris Tannregulering Oslo

I motsetning til ordinær tannbehandling hvor vi finner behandlingene priset som «stykkpriser», er det å gi en pris på en tannreguleringsbehandling relativt innviklet. Det finnes ingen god mal eller fasitsvar på prisen som vi kan gi på forhånd uten å ha gått gjennom de nødvendige diagnostiske stegene for å gjøre riktig vurdering for deg. De nødvendige stegene vi gjerne utfører ved førstekonsultasjon i et ledd i å utarbeide en prisavtale er:

 • Undersøkelse med spesialist
 • Panorama røntgen
 • CEPH (skalle røntgen)
 • Kliniske fotos
 • Studiemodell

Variabler i pris er mange, og vi skal ramse opp et utdrag av de. Vi ber om forståelse for at vi dermed må ha en personlig konsultasjon for å kunne gi deg en eksakt og konkret pris. Variabler vi ofte møter er:

 • Behovet for tannregulering i enten en eller to kjever
 • Behovet for å dra frem retinerte tenner
 • Behandlingsperiode
 • Type apparatur (tradisjonell, keramisk, usynlig)
 • Antall aktiveringstimer
 • Refusjonssats

Våre erfarne spesialister gir alle pasienter en spesifisert og ryddig prisavtale med fast og tydelig betalingsoversikt.